Etikai és fegyelmi szabályok


 1. Az IME tagjai részére kötelező a felvételkor ismertetett és elfogadott alapszabály maradéktalan betartása.

 2. Az IME tagja köteles tevékenységét a megbízók (ügyfelek) érdekeinek sérelme nélkül és javukra gyakorolni.

 3. Az IME tagja szakmája erkölcsi elvei alapján gyakorolja és tartózkodik minden olyan cselekedettől amely sérti saját vagy szakmája jó hírnevét.

 4. Az IME tagjai az azonos szakmai szolgáltatást senkitől sem tagadhatja meg, nem tehet különbséget faj, felekezet, nem, vagy nemzetiségi származás miatt.

 5. Az IME tagja mindenek előtt a megbízója érdekeit képviselje, de köteles az ügylet minden résztvevőjével tisztességes, jogszerű módon eljárni, úgy hogy erősítse az ingatlanszakmák iránti bizalmat.

 6. Az IME tagjának kötelessége a megbízási szerződésben a megbízottra vonatkozó pontok betartása és törekednie kell a megbízó vállalt kötelezettségeinek betartatására.

 7. A tag az IME által ajánlott szerzödésmintát használhatja az IME logojának feltüntetésével, más szerzödésmintán, ill szerzödésen a logo nem tüntethetö fel.

 8. Az IME tagjainak szakvéleménye legyen szakmailag megalapozott, világos, közérthető, lényegre törő. Tartalmazza mindazon tényeket, adatokat, melyek alapján az értéket meghatározzák. Szakvéleményt csak akkor adhat ki ha a megfelelő szakmai végzettséggel rendelkezik, vagy ilyen közreműködőt foglalkoztat.

 9. Az IME tagjai egyetlen ingatlant sem kínálhatnak fel eladásra, bérbeadásra, vagy vállalhatnak el kezelésre , beruházásra a tulajdonos ( ok ) előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül, melyről az ingatlan-nyilvántartásból köteles meggyőződni.

 10. Az IME tagjai nem köthetnek olyan ingatlanra megbízási szerzödést, melyet az IME bármely tagja már IME logos szerzödés alapján nyilvántartásába regisztrált. A tag köteles az általa ilyen szerzödés alapján felvett adatokat 24 órán belül az IME tagságának közreadni. Az elsöbbségre a megelözés szabályát kell alkalmazni.

 11. Az IME tagjának bizalmasan kell kezelnie a tudomására jutott információkat. Az üzleti titkot, tisztességtelen módon megszerezni, felhasználni, azt jogtalanul mással közölni, vagy nyilvánosságra hozni nem lehet.

 12. Az IME tagjai valótlan tények állításával, híresztelésével, valós tények hamis színben való feltüntetésével és a jogszabályok megsértésével nem veszélyeztethetik az IME és az ingatlanszakma megitélését.


Elnöki köszöntö
2021.08.06.

Az IME új elnökének köszöntöje itt olvasható.
Ingatlanközvetítők jogi képviselete
2023.10.12.

Közgyülés 2023.
2023.06.19.

IME Felelősségbiztosítás 2023.
2022.12.15.

2023. évre vonatkozó felelősségbiztosítás már megköthető!