Kedves IME TAGOK!

 

Biztosan értesültetek a GDPR-ról, az Európai Unió új általános adatvédelmi rendeletéről, amely minden vállalkozást érintve gyökeresen változtatja meg a személyes adatok kezelésének eddig ismert módját.

 

A GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Parlament és a Tanács által elfogadott 2016/679/EU Rendelet (2016.április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről  szóló jogszabályok tartalmazzák az előírásokat.

 

A RENDELET 2018. május 25-én lép hatályba, és teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamra, így Magyarországra is.

 

Ennél fogva minden tagállamban ez a rendelet lesz a legfontosabb szabályanyag a személyes adatok kezelése és védelme tekintetében, attól eltérni csak akkor lehet, ha azt maga a GDPR megengedi.

 

Az adatkezelés magában foglal szinte minden, a személyes adatokon végzett cselekményt, így azok felvételét, gyűjtését, tárolását, különböző célokra történő felhasználását, továbbítását, módosítását.

 

A NAIH, azaz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a személyes adatok védelmének biztosításáért felelős hatóság, feladata a személyes adatok védelméhez való jog érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése. Azaz Magyarországon a NAIH felel majd a GDPR betartatásáért, ellenőrzéseket folytathat le, az adatvédelmi szabályok megsértőit szankcionálhatja.

Az ellenőrzés során azt vizsgálja meg, hogy a GDPR egyes kötelező tartalmi elemei vonatkoznak-e az ellenőrzött vállalatra!

 

A GDPR kulcselemei: FELDOLGOZÁS

ELSZÁMOLTATHATÓSÁG

BELEEGYEZÉS

ÁTLÁTHATÓSÁG

 

A vállaltok kötelezettségei – legyen az akármekkora – köteles megvédeni azon személyek adatait, akik megadják azokat bármilyen céllal.

 

Az Ingatlanosok Magyarországi Érdekképviseleti Egyesülete javasolja a Tagjainak, hogy a fenti jogszabályoknak való megfelelés érdekében készítse el a saját tevékenységükre vonatkozó Adatvédelmi szabályzatukat.

Segítségül ajánljuk: a www.onadozo.hu oldalon elérhető Adatkezelési Navigátor útmutatóját a 2018 cég adatvédelmi rendszerének a kiépítéséhez, valamint a BKIK által közzétett Adatkezelési tájékoztató mintát (http://bkik.hu/gdpr/).

A saját cégre szabott Adatvédelmi szabályzat elkészítésénél javasoljuk a következő kiegészítéseket:

- Ingatlanközvetítők figyeljenek arra, hogy a GDPR szabályzatuk összeállításánál vegyék figyelembe a Pénzmosás elleni törvényi szabályzást.

- Ingatlanértékelők a szakvéleményben ahol nyilatkoztok arról, hogy a szakvélemény milyen szakmai ( IVS, EVS, … ) és jogszabályi ( 25/1997(VIII.1. ) PMr. ) feltételeknek felel meg, egészüljön ki, hogy az  értékelési szakvéleményben megjelenő Megbízó személyes adatait  a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, továbbá a 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló jogszabályoknak  megfelelő módon kezelitek.

Budapest, 2018. 04. 18.

IME Elnökség

 


Elnöki köszöntö
2021.08.06.

Az IME új elnökének köszöntöje itt olvasható.
Felelősség biztosítás!
2021.01.05.

2021. évi felelősség biztosítások megkötésére továbbra is van lehetőség.
Akit érdekel keresse Rákné Farkas Sütő Ilona kolléganőnket!
Tel.: 0630-9226148
2020. december 29.
2021.01.04.

A mai online közgyülés alkalmával új vezetöséget választottak a résztvevök.
Részletek késöbb.
Közgyűlés 2020.08.06.

Az IME közgyűlésére, szeretettel elvárjuk minden tagunkat!
IME budapesti szakmai kirándulása:
2017,. Október 20-22-én
Felelősség biztosítás!
2020. évi felelősség biztosítások megkötésére továbbra is van lehetőség.
Akit érdekel keresse Rákné Farkas Sütő Ilona kolléganőnket!
Tel.: 0630-9226148


OKJ-s ingatlan oktatások kérdőív!
2015.01.12.

Általános és OKJ-s ingatlan oktatások megreformálásához szükséges kérdőív a "tovább" feliratra kattintva olvasható!

Megszületett az Ingatlanközvetítők Bibliája!
A BKIK és a Magyar ingatlanközvetítők Országos Szövetségének (MIOSZ) koordinálásával és jelentős szervezetek, hálózatok támogatásával a napokban elkészült az Ingatlanszakma Etikai Normagyűjteménye
Tisztelt Tagtársak!
Termőföld értékbecslők, agrár szakértők, figyelem! Új FVM szabályozás jelent meg, a tevékenységre vonatkozóan.

IME vezetőség

217/2009. (X. 2.) Korm. Rendelet
2009.12.08.

az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok kijelöléséről.

A "tovább" jelzésre kattintva olvasható!