Kedves IME TAGOK!

 

Biztosan értesültetek a GDPR-ról, az Európai Unió új általános adatvédelmi rendeletéről, amely minden vállalkozást érintve gyökeresen változtatja meg a személyes adatok kezelésének eddig ismert módját.

 

A GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Parlament és a Tanács által elfogadott 2016/679/EU Rendelet (2016.április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről  szóló jogszabályok tartalmazzák az előírásokat.

 

A RENDELET 2018. május 25-én lép hatályba, és teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamra, így Magyarországra is.

 

Ennél fogva minden tagállamban ez a rendelet lesz a legfontosabb szabályanyag a személyes adatok kezelése és védelme tekintetében, attól eltérni csak akkor lehet, ha azt maga a GDPR megengedi.

 

Az adatkezelés magában foglal szinte minden, a személyes adatokon végzett cselekményt, így azok felvételét, gyűjtését, tárolását, különböző célokra történő felhasználását, továbbítását, módosítását.

 

A NAIH, azaz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a személyes adatok védelmének biztosításáért felelős hatóság, feladata a személyes adatok védelméhez való jog érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése. Azaz Magyarországon a NAIH felel majd a GDPR betartatásáért, ellenőrzéseket folytathat le, az adatvédelmi szabályok megsértőit szankcionálhatja.

Az ellenőrzés során azt vizsgálja meg, hogy a GDPR egyes kötelező tartalmi elemei vonatkoznak-e az ellenőrzött vállalatra!

 

A GDPR kulcselemei: FELDOLGOZÁS

ELSZÁMOLTATHATÓSÁG

BELEEGYEZÉS

ÁTLÁTHATÓSÁG

 

A vállaltok kötelezettségei – legyen az akármekkora – köteles megvédeni azon személyek adatait, akik megadják azokat bármilyen céllal.

 

Az Ingatlanosok Magyarországi Érdekképviseleti Egyesülete javasolja a Tagjainak, hogy a fenti jogszabályoknak való megfelelés érdekében készítse el a saját tevékenységükre vonatkozó Adatvédelmi szabályzatukat.

Segítségül ajánljuk: a www.onadozo.hu oldalon elérhető Adatkezelési Navigátor útmutatóját a 2018 cég adatvédelmi rendszerének a kiépítéséhez, valamint a BKIK által közzétett Adatkezelési tájékoztató mintát (http://bkik.hu/gdpr/).

A saját cégre szabott Adatvédelmi szabályzat elkészítésénél javasoljuk a következő kiegészítéseket:

- Ingatlanközvetítők figyeljenek arra, hogy a GDPR szabályzatuk összeállításánál vegyék figyelembe a Pénzmosás elleni törvényi szabályzást.

- Ingatlanértékelők a szakvéleményben ahol nyilatkoztok arról, hogy a szakvélemény milyen szakmai ( IVS, EVS, … ) és jogszabályi ( 25/1997(VIII.1. ) PMr. ) feltételeknek felel meg, egészüljön ki, hogy az  értékelési szakvéleményben megjelenő Megbízó személyes adatait  a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, továbbá a 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló jogszabályoknak  megfelelő módon kezelitek.

Budapest, 2018. 04. 18.

IME Elnökség

 


Közgyűlés 2019.04.23.

Az IME közgyűlésére, szeretettel elvárjuk minden tagunkat!
IME budapesti szakmai kirándulása:
2017,. Október 20-22-én

Felelősség biztosítás!
2017. évi felelősség biztosítások megkötésére továbbra is van lehetőség.
Akit érdekel keresse Rákné Farkas Sütő Ilona kolléganőnket!
Tel.: 0630-9226148


OKJ-s ingatlan oktatások kérdőív!
2015.01.12.

Általános és OKJ-s ingatlan oktatások megreformálásához szükséges kérdőív a "tovább" feliratra kattintva olvasható!

Megszületett az Ingatlanközvetítők Bibliája!
A BKIK és a Magyar ingatlanközvetítők Országos Szövetségének (MIOSZ) koordinálásával és jelentős szervezetek, hálózatok támogatásával a napokban elkészült az Ingatlanszakma Etikai Normagyűjteménye

Tisztelt Tagtársak!
Termőföld értékbecslők, agrár szakértők, figyelem! Új FVM szabályozás jelent meg, a tevékenységre vonatkozóan.

IME vezetőség

217/2009. (X. 2.) Korm. Rendelet
2009.12.08.

az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok kijelöléséről.

A "tovább" jelzésre kattintva olvasható!