Kedves IME TAGOK!

 

Biztosan értesültetek a GDPR-ról, az Európai Unió új általános adatvédelmi rendeletéről, amely minden vállalkozást érintve gyökeresen változtatja meg a személyes adatok kezelésének eddig ismert módját.

 

A GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Parlament és a Tanács által elfogadott 2016/679/EU Rendelet (2016.április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről  szóló jogszabályok tartalmazzák az előírásokat.

 

A RENDELET 2018. május 25-én lépett hatályba, és teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamra, így Magyarországra is.

 

Ennél fogva minden tagállamban ez a rendelet lesz a legfontosabb szabályanyag a személyes adatok kezelése és védelme tekintetében, attól eltérni csak akkor lehet, ha azt maga a GDPR megengedi.

 

Az adatkezelés magában foglal szinte minden, a személyes adatokon végzett cselekményt, így azok felvételét, gyűjtését, tárolását, különböző célokra történő felhasználását, továbbítását, módosítását.

 

A NAIH, azaz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a személyes adatok védelmének biztosításáért felelős hatóság, feladata a személyes adatok védelméhez való jog érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése. Azaz Magyarországon a NAIH felel majd a GDPR betartatásáért, ellenőrzéseket folytathat le, az adatvédelmi szabályok megsértőit szankcionálhatja.

Az ellenőrzés során azt vizsgálja meg, hogy a GDPR egyes kötelező tartalmi elemei vonatkoznak-e az ellenőrzött vállalatra!

 

A GDPR kulcselemei:

  • FELDOLGOZÁS
  • ELSZÁMOLTATHATÓSÁG
  • BELEEGYEZÉS
  • ÁTLÁTHATÓSÁG

 

A vállalatok kötelezettségei – legyen az akármekkora – köteles megvédeni azon személyek adatait, akik megadják azokat bármilyen céllal.

 

Az Ingatlanosok Magyarországi Érdekképviseleti Egyesülete javasolja a Tagjainak, hogy a fenti jogszabályoknak való megfelelés érdekében készítse el a saját tevékenységükre vonatkozó Adatvédelmi szabályzatukat.

Segítségül ajánljuk: a www.onadozo.hu oldalon elérhető Adatkezelési Navigátor útmutatóját a 2018 cég adatvédelmi rendszerének a kiépítéséhez, valamint a BKIK által közzétett Adatkezelési tájékoztató mintát (http://bkik.hu/gdpr/).

A saját cégre szabott Adatvédelmi szabályzat elkészítésénél javasoljuk a következő kiegészítéseket:

- Ingatlanközvetítők figyeljenek arra, hogy a GDPR szabályzatuk összeállításánál vegyék figyelembe a Pénzmosás elleni törvényi szabályzást.

- Ingatlanértékelők a szakvéleményben ahol nyilatkoztok arról, hogy a szakvélemény milyen szakmai ( IVS, EVS, … ) és jogszabályi ( 25/1997(VIII.1. ) PMr. ) feltételeknek felel meg, egészüljön ki, hogy az  értékelési szakvéleményben megjelenő Megbízó személyes adatait  a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, továbbá a 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló jogszabályoknak  megfelelő módon kezelitek.

Legutóbbi frissités:

Budapest, 2022. 02. 17.

IME Vezetöség


Elnöki köszöntö
2021.08.06.

Az IME új elnökének köszöntöje itt olvasható.
Ingatlanközvetítők jogi képviselete
2023.10.12.

Közgyülés 2023.
2023.06.19.

IME Felelősségbiztosítás 2023.
2022.12.15.

2023. évre vonatkozó felelősségbiztosítás már megköthető!